fav
Status: -
Zeitraum: -
Genre:
Bild © U-FRONT, courtesy of JapanFiles
Biografie


Es wurde noch kein Profiltext für diesen Künstler verfasst...

Profiltext einsenden...


Allgemeines
Morning Musume.
モーニング娘。

Status:  Major - Aktiv
Zeitraum:  1997 - heute
Genre:  pop

Mitglieder:
Ai Takahashi
Risa Niigaki
Reina Tanaka
Sayumi Michishige
Koharu Kusumi
Aika Mitsui

Ex-Mitglieder:
Asuka Fukuda (1999)
Aya Ishiguro (2000)
Sayaka Ichii (2001)
Yuko Nakazawa (2001)
Maki Goto (2002)
Kei Yasuda (2003)
Natsumi Abe (2004)
Ai Kago (2004)
Nozomi Tsuji (2004)
Kaori Iida (2005)
Rika Ishikawa (2005)
Mari Yaguchi (2005)
Asami Konno (2006)
Makoto Ogawa (2006)
Hitomi Yoshizawa (2007)
Miki Fujimoto (2007)
Eri Kamei (2010)
Li Chun (2010)
Qian Lin (2010)

Verwandte Künstler:
HANGRY & ANGRY   Matsuura Aya