Artiste:
Pays:
Type:
Date:
fav
Details to Release
Album
COLLECTION 2
Artiste
Pays
Date
Label
ART POP RECORDS

Information
1. boku no unou saru no sanou
2. sekai haminna boku no teki
3. paparanoia
4. arigoto
5. 8bit GARUZUBURABO (LIVE)
6. PSYCHO-ENEMY
7. chishiryou furiku
8. hamerun (LIVE)
9. boku to kimi no koe to sa to kan
10. mendokusai (LIVE)
11. mahou (LIVE)
12. neji shiki
13. bara to guren
14. MATSURI (LIVE)
15. puchi tenpenchii
16. zannen boku no jinsei .
17. fu shiwa awa se
18. thank you for myeveryday
COLLECTION 2
ART POP RECORDS