Artiste:
Pays:
Type:
Date:
fav
Details to Release
Mini Album
monocism
Artiste
Pays
Date
Label
-

Information
1.Shinkirou
2.Seisou
3.Tousei
4.Hadare
5.Mo
6.Syonjin
7.souro
8.Usurahi
monocism
-