Artiste:
Pays:
Type:
Date:
fav
Details to Release
Album
MOVE
Artiste
Pays
Date
Label
Victor Entertainment

Information
01. AYUMI
02. TENPUU
03. TSUGARU YOSARE BUSHI
04. TSUGARU OBARA BUSHI
05. WAKIMIZU
06. IBUKI
07. KOISHI
08. TSUGARU JONKARA BUSHI KAKEAI KYOKUBIKI
MOVE
Victor Entertainment