Artiste:
Pays:
Type:
Date:
fav
Details to Release
DVD
RYU-OU RINBU
Limited Edition
Artiste
Pays
Date
Label
King Records

Information
1. BAKU
2. HYAKU NO ONI GA YORU WO YUKU
3. TENKYOIN KURUITO KURUWA
4. SOUKOKU
5. GASHA DOKURO
6. KUREHA
7. KEGAI NINPOCHO
8. KOGA NINPOCHO
9. ONIKIRI NINPOCHO
10. DOUJYOJI KUCHINAWA NO GOKU
11. KODO
12. WANYUDO
13. KUMIKYOKU"KYUBI" -TAMAMONOMAE
14. KUMIKYOKU"KYUBI" -SHOUMAKYOU
15. KUMIKYOKU"KYUBI" -SESSHOUSEKI
16. TAMASHIZUME NO UTA
17. RYU NO KUMO WO ERUGOTOSHI
18. MIZUCHI NO MIKO
19. HOMURA NO TORI
20. HOYOKU-TENSHO
21. AOGIRI NO OKA
22. AOKI DOKUGAN
23. RASETSU
24. INOKO UTA
25. KUMIKYOKU "YOSHITSUNE"- AKKI-HOGAN
26. GAINAGATEYA
27. KURAIAU
28. WAIRA
29. NYORONYORO
30. MUKURO
31. IKIRU KOTOTO MITUKETARI
RYU-OU RINBU
King Records
dernière mise à jour: 2010-04-30