Artiste:
Pays:
Type:
Date:
fav
Details to Release
Album
spade
Artiste
Pays
Date
Label
Kana Ichigo-sha

Information
01. Trump Game
02. Shisha
03. Kumo no Doku
04. Nuigurumi
05. Lolita
06. Maid
07. Butoukai
08. Sekai ni nau kane wa
09. Suzuran
10. Meron
11. The Curtain Rises
spade
Kana Ichigo-sha