Artiste:
Pays:
Type:
Date:
fav
Details to Release
Single
Tsuki ni Murakumo Hana ni Ame
Regular Edition
Artiste
Pays
Date
Label
-

Information
1. Tsuki ni Murakumo Hana ni Ame (月に斑雲 紫陽花に雨)
2. Hi no Moto (日ノ本)
3. Gikyoku Hana Ichimonme (戯曲 華一匁)
Tsuki ni Murakumo Hana ni Ame
-