fav
Stato: -
Periodo: -
Genere:
Immagine © 2015 SME Records Inc , All Rights Reserved
Biografia
autore:
Generalità
9nine
ナイン

Stato:  Major - attivo
Periodo:  2006 -
Genere:  pop / idol

Membri:
Vo : Nishiwaki Sayaka
Satake Uki
Kawashima Umika
Murata Hirona
Yoshii Kanae

Ex-Membri:
Vo : Wagatsuma Miwako
Kato Rubi
Yoshida Mai
Ashida Marie
Shimogaki Madoka
Miura Moe
Midori Yamaoka
Matsuzawa Azusa