fav
Stato: -
Periodo: -
Genere:
Immagine © Nippon Project
Biografia


Nobody has written a profile for this artist yet...

Submit a profile text...

Generalità
Aki Hiroshima Busho-Tai

Stato:  Indie - attivo
Periodo:  2017 -
Genere:  rock

Membri:
mouri motonari
mouri takamoto
mouri terumoto
shishido takaie
kikkawa motoharu
kobayakawa takakage
seki masachika
hatsune
sugihara morishige